Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige online oplevelse. Hvis du fortsætter, antager vi at du er tilfreds med at din web browser modtager cookies fra vores hjemmeside. Se vores cookie vilkår for mere information omkring cookies og hvordan de kan administreres.

FAQ

Hvad er en LEI-kode?

LEI er en forkortelse for Legal Entity Identifier.

En LEI-kode gør det muligt at entydigt identificere virksomheder og øvrige juridiske enheder (foreninger, fonde, legater m.m.) for at sikre gennemsigtighed på de globale finansielle markeder.

LEI-koden kan sammenlignes med et globalt CVR-nummer.

Koden består af 20 tegn og er en alfanumerisk kode baseret på den globale ISO 17442:2012 standard.

Koden er opbygget af fire elementer:

  • Tegn 1-4: Identificerer, hvilken LOU der har udstedt koden.
  • Tegn 5-6: Reserveret til fremtidig funktionalitet.
  • Tegn 7-18: Identificerer den enkelte juridiske enhed.
  • Tegn 19-20: To kontrolcifre.

Hvem skal have en LEI-kode?

Alle juridiske personer, der ønsker at sælge eller købe værdipapirer, skal fra den 3. januar 2018 have en LEI-kode. Begrebet juridisk person omfatter alle former for selskaber, foreninger, fonde og legater med mere.

Fysiske personer bliver identificeret med deres nationale identifikationsnummer (CPR-nummer) og skal derfor ikke have en LEI-kode.

Hvem styrer LEI-systemet?

LEI-kodesystemet styres fra centralt hold af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). GLEIF er en overnational not-for-profit organisation med hovedkvarter i Basel, Schweiz. GLEIFs opgave er at støtte implementeringen og brugen af LEI-koder for derigennem at forbedre gennemsigtigheden i den globale finansielle forretningsverden. Du kan læse mere om GLEIF på deres hjemmeside .

Skal enkeltmandsvirksomheder have en LEI-kode?

Enkeltmandsvirksomheder skal i de fleste tilfælde ikke have en LEI-kode. Du kan kontakte os , hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal have en LEI-kode.

Skal jeg have en LEI-kode til mit holdingselskab?

Ja, hvis du ønsker at kunne handle værdipapirer gennem dit holdingselskab.

Skal jeg have en LEI-kode til mit driftsselskab?

Ja, hvis du ønsker at kunne handle værdipapirer gennem dit driftsselskab. Du har ikke brug for en LEI-kode, hvis du ikke vil handle værdipapirer gennem dit driftsselskab.

Hvad er en LOU?

LEI-koder udstedes af akkrediterede Local Operating Units (LOU), som er GLEIF-godkendte organisationer. LOUer har mandat til at oprette, ændre og forny LEI-koder. Alle oprettede LEI-koder samles i en åben database hos GLEIF .

Hvad koster en LEI-kode?

Det kommer an på, om du skal oprette, forny eller flytte en LEI-kode.

Du kan se vores priser her.

Hvor lang tid tager det at få en LEI-kode?

Det tager normalt mellem 2-5 hverdage at få en LEI-kode.

Har du brug for at få din LEI-kode hurtigt, kan du vælge vores Premium LEI-registrering . Vores specialister håndterer hele processen, og på den måde kan vi som regel levere LEI-koden samme dag. I enkelte tilfælde kan det tage 1-3 hverdage.

Kan jeg handle så snart jeg modtager mit LEI nummer?

Det globale LEI register GLEIF laver deres daglige opdateringer af nye LEI numre kl. 13.00 CET. Nogle banker og brokers har krav om, at LEI nummeret skal kunne verificeres i registeret inden de vil åbne op for handel med værdipapirer. Dette betyder at nogle kunder vil kunne opleve, at have modtaget et gyldigt LEI nummer fra os, men at banken først vil kunne åbne for handel med værdipapirer dagen efter kl. 13.00.

Hvilke oplysninger skal jeg bruge for at få en LEI-kode?

Du skal bruge dit CVR-nummer samt eventuelle oplysninger omkring ejerstrukturen. I de fleste tilfælde kan vi selv indhente disse oplysninger ud fra dit CVR-nummer, men i nogle tilfælde er der behov for enkelte afklarende spørgsmål.

Jeg skal bruge mere end en LEI-kode. Kan jeg oprette flere LEI-koder på én gang (‘bulk’-registrering)?

Ja. Kontakt os på info@globalfinreg.com, hvis du skal registrere adskillige LEI-koder på én gang.