FAQ


Hvad er en LEI-kode?

LEI er en forkortelse for Legal Entity Identifier.

En LEI-kode gør det muligt at entydigt identificere virksomheder og øvrige juridiske enheder (foreninger, fonde, legater m.m.) for at sikre gennemsigtighed på de globale finansielle markeder.

LEI-koden kan sammenlignes med et globalt CVR-nummer.

Koden består af 20 tegn og er en alfanumerisk kode baseret på den globale ISO 17442:2012 standard.

Koden er opbygget af fire elementer:

  • Tegn 1-4: Identificerer, hvilken LOU der har udstedt koden.
  • Tegn 5-6: Reserveret til fremtidig funktionalitet.
  • Tegn 7-18: Identificerer den enkelte juridiske enhed.
  • Tegn 19-20: To kontrolcifre.

Hvem skal have en LEI-kode?

Alle juridiske personer, der ønsker at sælge eller købe værdipapirer, skal fra den 3. januar 2018 have en LEI-kode. Begrebet juridisk person omfatter alle former for selskaber, foreninger, fonde og legater med mere.

Fysiske personer bliver identificeret med deres nationale identifikationsnummer (CPR-nummer) og skal derfor ikke have en LEI-kode.

Hvem styrer LEI-systemet?

LEI-kodesystemet styres fra centralt hold af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). GLEIF er en overnational not-for-profit organisation med hovedkvarter i Basel, Schweiz. GLEIFs opgave er at støtte implementeringen og brugen af LEI-koder for derigennem at forbedre gennemsigtigheden i den globale finansielle forretningsverden. Du kan læse mere om GLEIF på deres hjemmeside .

Skal enkeltmandsvirksomheder have en LEI-kode?

Enkeltmandsvirksomheder skal i de fleste tilfælde ikke have en LEI-kode. Du kan kontakte os , hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal have en LEI-kode.

Skal jeg have en LEI-kode til mit holdingselskab?

Ja, hvis du ønsker at kunne handle værdipapirer gennem dit holdingselskab.

Skal jeg have en LEI-kode til mit driftsselskab?

Ja, hvis du ønsker at kunne handle værdipapirer gennem dit driftsselskab. Du har ikke brug for en LEI-kode, hvis du ikke vil handle værdipapirer gennem dit driftsselskab.

Hvad er en LOU?

LEI-koder udstedes af akkrediterede Local Operating Units (LOU), som er GLEIF-godkendte organisationer. LOUer har mandat til at oprette, ændre og forny LEI-koder. Alle oprettede LEI-koder samles i en åben database hos GLEIF .

Hvad koster en LEI-kode?

Det kommer an på, om du skal oprette, forny eller flytte en LEI-kode.

Du kan se vores priser her .

Hvor lang tid tager det at få en LEI-kode?

Det tager normalt mellem 2-5 hverdage at få en LEI-kode.

Har du brug for at få din LEI-kode hurtigt, kan du vælge vores Premium LEI-registrering . Vores specialister håndterer hele processen, og på den måde kan vi som regel levere LEI-koden samme dag. I enkelte tilfælde kan det tage 1-3 hverdage.

Hvilke oplysninger skal jeg bruge for at få en LEI-kode?

Du skal bruge dit CVR-nummer samt eventuelle oplysninger omkring ejerstrukturen. I de fleste tilfælde kan vi selv indhente disse oplysninger ud fra dit CVR-nummer, men i nogle tilfælde er der behov for enkelte afklarende spørgsmål.

Jeg skal bruge mere end en LEI-kode. Kan jeg oprette flere LEI-koder på én gang (‘bulk’-registrering)?

Ja. Kontakt os på info@globalfinreg.com, hvis du skal registrere adskillige LEI-koder på én gang.